Wolny dostęp do półek

Wiemy, że bardzo dużo czytelników czekało na ten moment, kiedy będą mogli sami buszować między regałami. I oto w końcu nadszedł! Przy okazji zrobiliśmy małe przemeblowanie, dostosowując stanowisko obsługi do wymogów sanitarnych.
Wszystkie nowości znajdują się blisko wejścia, z podziałem na literaturę dla dzieci i młodzieży oraz literaturę piękną, kryminały wraz z sensacją i literaturę faktu. Aby nic nie umknęło naszym czytelnikom postanowiliśmy, że przez najbliższe kilka miesięcy na tych regałach będą stać nie tylko książki zakupione w tym roku, ale i większość tych z 2020.
Oczywiście nadal służymy radą w kwestii doboru odpowiedniej lektury!

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi regułami pobytu w bibliotece:

W celu sprawnej organizacji pracy związanej z obsługą czytelnika oraz koniecznością zachowania bezpieczeństwa pracowników i użytkowników obowiązują następujące zasady:

1. Po wejściu do budynku Czytelnik zobowiązany jest do
zasłonięcia nosa i ust oraz zdezynfekowania rąk. Zasłonięcie nosa i ust obowiązuje podczas całego pobytu w placówce.

2. Obowiązuje limit czytelników mogących jednocześnie przebywać bibliotece. Wynosi on 6 osób. Przy stanowisku obsługi może znajdować się jedna osoba.

3. Czytelnia Komputerowa pozostaje nieczynna. Wydruk materiałów jest możliwy po przesłaniu ich na e-mail biblioteki.

4. Prosimy Czytelników o możliwie maksymalne skrócenie czasu pobytu w placówce do niezbędnego minimum, tak aby zachować płynność ruchu i umożliwić skorzystanie ze zbiorów jak największej liczbie osób.

5. Obsługa czytelnika jest prowadzona na stanowisku wyposażonym w ekran ochronny.

6. Nadal rekomendujemy zamawianie książek on-line, na adres e-mail: gbp@siepraw.pl oraz telefonicznie.

Skip to content