monitor komputera na biurku

Szukamy bibliotekarza!

Biblioteka poszukuje nowego pracownika! Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem i przekazywanie go dalej. Może ktoś z grona naszych czytelników będzie chciał przekonać się jak wygląda praca w bibliotece? Może znacie idealnego kandydata? Szukamy osoby, której pasją jest czytanie książek i która lubi pracę z ludźmi.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Bibliotekarz.

Zakres obowiązków:

1. Obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, doradztwo przy wyborze książek.
2. Opracowywanie zbiorów w systemie bibliotecznym Libra NET, prowadzenie pozostałej dokumentacji bibliotecznej.
3. Dbałość o dobry wizerunek i promocję Biblioteki w środowisku.
4. Organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem mających na celu popularyzację książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym.

Wymagania:
1. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia polska, pedagogika, animacja kultury, kulturoznawstwo lub pokrewne.
2. Mile widziane przygotowanie pedagogiczne.
3. Orientacja w rynku wydawniczym, ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej, filmu i szeroko pojętej kultury.
4. Znajomość instytucji jako czytelnik lub ogólnej wiedzy na temat Biblioteki.
5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów MS Office, obsługi mediów społecznościowych.
6. Umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole, terminowość.
7. Umiejętność prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowania wydarzeń promujących czytelnictwo.
8. Dyspozycyjność.
9. Komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.
10. Skrupulatność, sumienność.
11. Duża motywacja do pracy, odporność na stres, otwartość na zmiany, elastyczność.
12. Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych, niekaralność.
13. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Oferujemy:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: 1/2 etatu, okres próbny, praca także w wybrane soboty i popołudnia.
2. Wynagrodzenie brutto: od 2 150 PLN.
3. Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji kultury i rozwoju zawodowego.

Miejsce pracy – GBP w Sieprawiu
Planowany termin zatrudnienia: kwiecień lub maj 2024
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie/dostarczenie:
1. CV
2. listu motywacyjnego
Osobiście do siedziby Biblioteki, Jana Pawła II 30, Siepraw w godzinach otwarcia

lub
mailem na adres gbp@siepraw.pl

Na zgłoszenia czekamy do 20.03.2024 r. Rozmowy z kandydatami ustalone zostaną indywidualnie.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Uwaga! Nowy termin składania ofert: do 29 marca 2024 roku.
Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieprawiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dyrektor Biblioteki zastrzega sobie możliwość odwołania lub przedłużenia naboru bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów w naborze na stanowisko Głównego Księgowego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 30, 32-447 Siepraw.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres iod@and.info.pl

3) Dane osobowe kandydatów w naborze na stanowisko przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Sposób postępowania z danymi osobowymi kandydatów w naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
a) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
b) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób zostaną komisyjnie zniszczone.

5) Odbiorcami danych osobowych kandydatów w naborze na wolne stanowisko będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Kandydaci w naborze na wolne stanowisko posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Kandydaci w naborze na wolne stanowisko mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie przez kandydatów w naborze na wolne stanowisko danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Skip to content