Drzwi, napis

Otwarcie biblioteki

Bardzo się cieszymy, że znowu możemy wypożyczać Wam książki! :). Jednak musimy pamiętać o kilku zasadach:

Ze względu na wprowadzony w Rozporządzeniu Rady Ministrów limit – 1 osoba na 15 m2 – w holu mogą przebywać dwie osoby. Być może będziecie musieli zaczekać przed budynkiem, aż inny czytelnik zakończy swoją wizytę. Osoby oczekujące przed budynkiem powinny zachować bezpieczną odległość – co najmniej 2 metry.

Czytelnicy muszą posiadać prawidłowo założone maseczki. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. Przy stanowisku wypożyczania może znajdować się tylko jedna osoba.

Brak wolnego dostępu do zbiorów – książki podaje Bibliotekarz. Rekomendujemy zamawianie książek on-line, telefonicznie lub przygotowanie listy wybranych tytułów.

Stanowiska komputerowe nieczynne.

Zwracane książki podlegają kwarantannie, po 4 dniach są usuwane z konta Czytelnika.

Upomnienia wysyłane drogą mailową są generowane automatycznie, prosimy traktować je jako przypomnienia.

I na koniec najważniejsze:

Prosimy o stosowanie się do poleceń Bibliotekarza. Pamiętajcie, że to od nas wszystkich zależy, czy będziemy mogli Was u siebie gościć.

Dbajmy o siebie i innych!

Skip to content