Historia biblioteki

Przedwojenna biblioteka przestała istnieć, ponieważ jej księgozbiór w większości rozdano mieszkańcom na przechowanie w 1939 r. 

Gminna Biblioteka Publiczna powstała w roku 1949 jako biblioteka gromadzka. Mieściła się w Domu Ludowym, a prowadziły ją Janina Dziura i Anna Oramus, potem Ludwik Dobosz. 

Od 1955 roku funkcję bibliotekarza sprawowała Janina Bugaj (z domu Baran). W tym też roku przeniesiono ją do domu Leona Salawy. Księgozbiór liczył około 1600 tomów. 

W styczniu 1967 roku zbiór został przeniesiony do budynku starej szkoły, gdzie udało się stworzyć kącik dla dzieci, wyświetlano tam bajki. Biblioteka organizowała spotkania autorskie (Tadeusz Śliwiak, Władysław Bodnicki, Stanisław Pagaczewski, Mieczysław Szancer)  oraz wystawy. 

W roku 1975 nastąpiła reorganizacja sieci placówek bibliotecznych, związana z nowym podziałem administracyjnym kraju. Wówczas Biblioteka Gromadzka stała się Gminną Biblioteką, a w jej skład weszła Biblioteka w Zakliczynie.
Długo funkcjonowały punkty biblioteczne w Łyczance i Czechówce, zostały zlikwidowane kiedy znacznie rozszerzono księgozbiory szkolnych bibliotek.

Pani Janina Bugaj odeszła na emeryturę w 1984 roku. Kolejno stanowisko bibliotekarza zajmowali pani Teresa Półtorak i pan Wacław Kluska. 

W 1987 roku kierowanie Biblioteką przejęła pani Anna Gniadek. 

Po rozebraniu starej szkoły w roku 2000 Biblioteka została przeniesiona do budynku Spółdzielni Rzemieślniczej Karpaty (w którym kilkakrotnie zmieniała lokale). 

Anna Gniadek dbała o dostosowanie korzystania ze zbiorów do wymogów nowoczesnego świata.  Już w 2009 roku cały księgozbiór został wprowadzony do elektronicznego katalogu – udało się to zrobić jako jednej z pierwszych bibliotek w powiecie. 

W czasach, gdy dostęp do komputerów nie był tak powszechny jak dziś, Czytelnicy mogli korzystać z kilku stanowisk  z dostępem do Internetu. 

Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków oraz dotacji Gminy księgozbiór powiększał się rocznie o kilkaset nowych woluminów.  

W 2017 roku zlikwidowano Filię w Zakliczynie, a pracująca tam Dorota Wójcik dołączyła do obsługi głównej placówki. 

Pani Anna Gniadek z końcem 2019 odeszła na – jakże zasłużoną – emeryturę. 

Skip to content