Dostępność. Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu znajdująca się przy ul. Jana Pawła II 30 jest dostępna dla wszystkich osób, w tym również dla mających ograniczone możliwości poruszania się.

Oferta:

Książki można zamawiać wprost z domu – posługując się katalogiem internetowym. Za pośrednictwem konta w katalogu, maila lub telefonu można wybrać książki, które chce się wypożyczyć. W ten sposób można także przedłużyć okres już wypożyczonych książek.

Oferta dla osób z niepełnosprawnością wzroku

 • książki z dużą czcionką
 • książki mówione na płytach CD – Audiobooki (format MP3)

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa www.biblioteka.siepraw.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.siepraw.pl

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • dostosowanie do urządzeń mobilnych

Strona nie posiada:

 • możliwości wydrukowania treści artykułów.
 • podstawowych informacji o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu

 • Telefon: +48 12 274 60 96
 • E-mail: gbp@siepraw.pl
 • Adres korespondencyjny: ul.  Jana Pawła II 30,  32-447 Siepraw 


Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji 22.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje i dane kontaktowe
Kontakt do realizacji spraw w zakresie dostępności: Hanna Pietrzak-Trzcińska
e-mail: gbp@siepraw.pl, telefon: 12 274 60 96
 
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Biblioteka spełnia częściowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Biblioteka znajduje się na parterze budynku. Wejście do budynku jest na poziomie parkingu, po drodze nie ma żadnych schodów ani różnicy poziomów. Użytkownik musi pokonać troje drzwi otwieranych ręcznie, w tym jedne zawsze otwarte podczas godzin urzędowania. 

Na tym samym poziomie usytuowana jest toaleta dla niepełnosprawnych.
Na parkingu (wspólnym dla Biblioteki i mieszczącego się na piętrze GOKiS-u) wyznaczono jedno miejsce dla niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niepełnosprawnej.

Skip to content