Dary dla biblioteki.

książki


Zasady przekazywania darów do Biblioteki:

Jeżeli chcielibyście podarować bibliotece książki, będziemy wdzięczni, ale prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

1. Przyjęcie darów następuje po wcześniejszym uzgodnieniu listy tytułów z dyrektorem biblioteki. Tytuły do przekazania można przedstawić w formie spisu z datą wydania lub zdjęcia okładek.

2. Przekazane w darze książki muszą być w dobrym lub bardzo dobrym stanie fizycznym. Biblioteka może odmówić przyjęcia darów w przypadku książek brudnych i zniszczonych.

3. Przyjmujemy co do zasady książki wydane maksymalnie siedem lat wstecz.

Starsze tylko w przypadku, gdy uznamy, że warto o nie wzbogacić księgozbiór.

4. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji darów pod kątem przydatności dla czytelników. W przypadku darów, które nie zostały włączone do księgozbioru Biblioteka zastrzega sobie prawo do przekazania ich na akcję bookcrossingu, akcję charytatywną, do innej biblioteki lub sprzedaż do antykwariatu/na kiermaszu w celu pozyskania środków na zakup książek.

5. Przekazanie darów od osób prywatnych odbywa się po zapoznaniu darczyńcy z niniejszymi zasadami na podstawie ustnego porozumienia. Przekazanie darów uznajemy za akceptację powyższych zasad.

Skip to content