• otwarta książka, napis dofinansowanie zakupu nowości na kwotę 8 076!

    Dofinansowanie na zakup nowości

    Miło nam poinformować naszych czytelników, że Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 8 076 zł! Dzięki tej dotacji będziemy mogli wzbogacić nasz księgozbiór o wiele nowych książek. “Dofinansowano ze środków…

Skip to content